SDH KUNOVICE

Soutěžní družstvo


Soutěžní družstva soutěží v letošní sezóně 2017 ve složení:


Družstvo mužů:

- Družstvo mužů se v letošní sezóně neúčastní soutěží v PS.

Družstvo žen:

- Beňová Kristýna
- Danielová Kristýna
- Holásková Andrea
- Junaštíková Petra
- Marýzková Eva
- Pippalová Aneta
- Pochylá Tereza
- Pochylá NikolaCo je požární útok?Soutěžní družstvo Soutěžní družstvo

Stručná charakteristika požárního útok:

Jedná se o soutěžní disciplínu, ve které je úkolem trefit vodou terč, a to pomocí hasičského nářadí – přenosné stříkačky, hasičských hadic atd. (viz dále).

V požárním útoku může soutěžit maximálně 7 soutěžících. Požární útok je možné absolvovat i s menším počtem soutěžících, nejméně však s pěti soutěžícími.

Nářadí pro požární útok:
- l ks přenosná motorová stříkačka,
- 2 ks savic 2,5 m dlouhé, průměru 110 mm se šroubením
- 1 ks sací koš 110 mm se zpětným ventilem,
- 3 ks tlakových požárních hadic (dále jen „hadice”) B, průměru 75 mm po celé délce, izolované, délka 20 ± 1 m, Ženy používají 2 ks výše uvedených hadic B,
- l ks rozdělovač s vřetenovým nebo kulovým uzávěrem, 4 ks hadic C, průměru 52 mm po celé délce, izolované, délka 20 ± l m
- 2 ks proudnic C, průměr výstřikové hubice 12,5 mm ± 0,1mm, maximální délky (včetně půlspojky) 450 mm,
- 2 ks klíče na spojky (nejsou nutnou součástí), 1 ks omezovač průtoku vody dle článku 48.

Terče pro požární útok: terč je štít o rozměrech 50 x 50 cm, s otvorem o průměru 50 mm uprostřed, ve výši 1,60 m nad zemí.
Motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku si družstvo připraví k základně. Od povelu rozhodčího „Na základnu!” se měří doba stanovená na přípravu pokusu, která činí 5 minut. V té době musí družstvo umístit na základnu motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku. K zajištění nářadí proti pohybu nesmí být použito žádných podpěr nepatřících mezi nářadí pro požární útok. Zuby půlspojek a půlspojky se nesmí dotýkat. Žádné nářadí s výjimkou savic nesmí přesahovat základnu a žádné nářadí se nesmí dotýkat země. Po startu vyběhne družstvo od startovní čáry (všichni vždy od jedné), provede přívodní vedení (sací koš našroubuje před ponořením do nádrže), dopravní vedení, útočné proudy a nastříká oba terče (viz. nákres požárního útoku). Požární útok se považuje za skončený signalizací obou terčů nebo sepnutím časomíry po nastříkání obou terčů. Musí být proveden a ukončen do 2 minut po startu.

Schéma požárního útoku:
Schémá požárního útoku
(zdroj www.dh.cz)


Soutěžní družstvo žen (sezóna 2017):

Soutěžní družstvo

Soutěžní družstvo mužů (sezóna 2013):

Soutěžní družstvo


Soutěžní družstvo mužů (sezóna 2007):

Soutěžní družstvo

Soutěžní družstvo mužů soutěžilo ve složení: Zbyněk Vávra, Martin Hapák, Ondřej Hráček, Lukáš Nemrava, František Bartoň, Ivan Zimek, Tomáš Bartoň a Vladimír Šašinka.
Webmaster: Radek Filípek
©2018