SDH KUNOVICE

JPOII/I

Jednotka SDH Kunovice je zařazena do kategorie JPO II/I.


V současné době má jednotka 22 členů, z toho je jeden velitel jednotky, pět velitelů družstva, čtyři strojníci a dvanáct hasičů.


Velitelem jednotky SDH Kunovice je pan Jiří Kohutič st.


V roce 2007 vyjížděla jednotka SDH celkem k 58 zásahům. Z toho se jednalo o 26 požárů, z nichž nejnáročnější byl požár skladu pneumatik v Uherském Brodě. Členové JSDH dále pomáhali například čerpat vodu ze zatopených sklepů a účastnili se také cvičení složek IZS, jehož námětem byl pád malého letadla.


V roce 2006 jednotka zasahovala celkem při 35 událostech. Jednalo se o 12 požárů, v jednom případě o asistence u dopravní nehody, v 17 případech se jednalo o technickou a technologickou pomoc. Průměrně při jedné akci zasahovalo sedm mužů.


V rámci výcviku a odborné přípravy a z větší části ve svém volném čase členové jednotky pomáhali v roce 2006 při mnoha akcích města, čistili kanalizaci i místní komunikace, prováděli ořezávání a průklesty stromů a další práce, o které byli požádáni. Významně pomáhali při jarních povodních v březnu 2006 nejen v Kunovicích, ale také v Sadech, v Jarošově i v Uherském Hradišti. V případě potřeby jednotka zasahuje i mimo území své působnosti.
(zdroj: Zpráva o činnosti JSDH za rok 2006)Webmaster: Radek Filípek
©2018