SDH KUNOVICE

Znak Svinné Vlajka SRDPZ Svinná

Obec Svinná se nachází na Slovensku v okrese Trenčín. V uplynulém roce 2007 oslavil náš sbor již 20. výročí vzájemné spolupráce s tímto sborem.Fotografie ze soutěží ve Svinné najedte v sekci: Fotogalerie
Soutežní družstvo DPZ Svinná:
DPZ Svinná DPZ Svinná

Členové DPZ Svinná na Hasičském bále v Kunovicích (2006):
DPZ Svinná

Zpráva o činnosti DPZ Svinná od předsedy DHZ Eduarda Hertla:
Letecký snímek obce Svinná

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) je jednoznačne najstaršou organizáciou v obci, veď v tomto roku (2006) zaknihoval už 122. rok existencie. Patrí aj medzi najaktívnejšie zoskupenia v obci, o čo sa pričinili viacerí zo 139-člennej základne (z toho 11 žien). V tomto roku sa hasiči dôstojne rozlúčili so štyrmi svojimi členmi, a to Rudolfom Pichlerom, Jánom Lacom, Jánom Richtárechom a Pavlom Kružliakom ml.

Medzi hlavné náplne činnosti hasičov patrí ochrana majetkov a životov občanov pred požiarmi a živelnými pohromami. Svojou preventívno-výchovnou činnosťou vynakladáme preto veľké úsilie aj medzi spoluobčanmi a snažíme sa ich usmerňovať, aby predchádzali požiarom. Že táto práca nie je márna dokazuje aj skutočnosť, že v roku 2006 sa zasahovalo len raz, v máji pri požiari na okraji lesa Borina, ktorý zapríčinili pravdepodobne mladiství fajčiari.

Z kultúrno-spoločenských aktivít sú v popredí jednoznačne fašiangy a aj roku 2006 sme usporiadali nielen tradičný sprievod masiek, ale aj rovnako tradičné pochovávanie basy. V brigádnickej činnosti sme sa zamerali na opravu techniky, údržbu hasičskej zbrojnice a prípravu Avie na technickú kontrolu. Koncom marca sme v základnej škole vykonali prednášku o požiarnej ochrane so zameraním na hasenie požiarov, ktorá bola spojená s ukážkami techniky a zúčastnili sa jej predškoláci a žiaci 1. až 5. ročníka ZŠ. V spolupráci so správcom farnosti Mgr. Jozefom Šafárom sme si aktívnou účasťou na sv. omši pripomenuli sviatok patróna hasičov sv. Floriána, asistovali sme pri procesiách Vzkriesenia na Veľkú noc i na sviatok Božieho tela.

Významnú časť činnosti tvorí účasť na súťažiach v hasičskom športe. Začali sme ju 6. mája v Zlatníkoch, kde sme na Floriánskom preteku zdatnosti obsadili 1. miesto. V tom istom mesiaci sme zvíťazili aj na 3. ročníku nočnej súťaže o pohár starostu v Motešiciach. V previerke pripravenosti DHZ okresu, ktorá sa konala v júni v Soblahove skončili naši hasiči po absolvovaní požiarneho útoku, štafety 8 x 50 m a previerke vedomostí z odborno-technickej prípravy na 2. mieste.

V júni si svoju pripravenosť otestovali aj mladí požiarnici na okresnom kole v Motešiciach, kde suverénne zvíťazili a postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo v Trenčianskych Tepliciach a kde skončili na 2. mieste, keď zvíťazili vo všetkých disciplínach a na druhú priečku boli odsunutí len trestným bodom.

Hasičské družstvo dospelých bolo radikálne omladené, veď viacerí jeho terajší členovia ešte v roku 2005 súťažili za mladých požiarnikov. Aj napriek tomu sa prihlásili do 4. ročníka Slovensko-moravskej hasičskej ligy (SMHL), kde je zaradených 17 hasičských zborov mužov z okresov Zlín, Púchov, Považská Bystrica, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza, Turčianske Teplice a Trenčín. Prvou súťažou v rámci SMHL bol II. ročník Memoriálu baróna Friesenhoffa v Krásne (okr. PE), kde začali pekným 4. miestom. Rovnaké umiestnenie dosiahli aj na nočnej súťaži v Šišove. Menej sa im darilo v Streženiciach (okr. PU), kde skončili na 10. mieste. V prvý júlový deň absolvovali až tri súťaže. Najmenej sa im darilo v Sládkovičove, kde neukončili požiarny útok, vynahradili si to však v Trenč. Stankovciach a v Zelenči (okr. TT), kde zhodne obsadili druhé miesta.

V ďalších súťažiach SMHL sa našim hasičom darilo nasledovne: Lednické Rovne – 5. miesto, Zbora – 4., Nedašova Lhota (ČR) – 11., Pravotice – 8. Rybany – 8., Bylnice – 14., Záblatie – 3. V júli si odskočili aj na súťaž O pohár starostu do Soblahova, kde zvíťazili. Z ďalších súťaží a výsledkov možno spomenúť 5. miesto na súťaži v Topoľčiankach a 4. miesto v Poľnom Kesove. Vyvrcholenie a vyhodnotenie SMHL bolo v Lehote pod Vtáčnikom (okr. PD), kde sme obsadili 5. miesto a celkovo v SMHL skončili naši hasiči na 6. mieste.

V poslednú júlovú nedeľu svinnianski hasiči v spolupráci s VD Nitratex usporiadali 18. ročník súťaže O pohár VD Nitratex, ktorej sa zúčastnili 51 družstiev mužov a žien. Domácim sa „tradične“ nedarilo, neukončili požiarny útok, zato druhé družstvo sa v konkurencii pol stovky tímov zo Slovenska a Česka nestratilo a obsadilo celkové 7. miesto. Títo mladí chlapci, ktorí naberajú skúsenosti absolvovali aj niektoré ďalšie súťaže darilo sa im, o čom svedčí 3. miesto v Ďurďovom a 6. miesto v Podlužanoch.

V auguste sa naše požiarne družstvo zúčastnilo 28. ročníka Slováckeho pohára v Kunoviciach, v organizácii, s ktorou už 18 rokov udržiavajú družobné vzťahy, ale minuloročné prvenstvo sa nám obhájiť nepodarilo, pretože nás zradila technika.

Zo sedmičky hasičských súťaží, ktoré sme absolvovali v septembri, sa nášmu družstvu najviac darilo v Koši (okr. PD), kde zvíťazilo po tretí raz a získalo natrvalo putovný pohár starostu obce. V ďalších súťažiach obsadilo hasičské družstvo Svinnej 2. miesto na súťaži vo Veľkej Hradnej, 4. miesto v Poľnom Kesove (okr. NR), piate priečky zaznamenali v Topoľčiankach a v Lehote pod Vtáčnikom, kde bolo vyvrcholenie a vyhodnotenie SMHL. V nej naši hasiči obsadili celkové 6. miesto.

Za dosahovanie dlhoročných dobrých výsledkov bol DHZ Svinná ocenený najvyšším ocenením, a to Čestnou zástavou DPO a Stuhou k zástave. Najvyššie ocenenie členov je Zaslúžilý člen DPO SR, ktoré bolo udelené Miroslavovi Panáčkovi a Eduardovi Hertlovi.

V nastávajúcom roku 2007 nás čakajú voľby do orgánov DPO i DHZ a aj v našej organizácii pravdepodobne nastanú zmeny v niektorých funkciách. Poďakovanie za dosahovanie doterajších dobrých výsledkov patrí celému výboru, no najmä Jozefovi Filkovi, ktorý má záujem o obnovovanie a zdokonaľovanie hasičskej súťažnej techniky či výzbroje, ďalej neúnavnému a pracovitému dlhoročnému tajomníkovi Stanislavovi Broskovi, členom súťažných kolektívov mužov i mladých hasičov a ich vedúcim, ale aj obecnému úradu za pomoc pri umožňovaní zúčastňovať sa hasičských súťaží a tak dôstojne reprezentovať obec Svinná.

Eduard Hertl, predseda DHZ, december 2006 (zdroj www.svinna.sk)


Webmaster: Radek Filípek
©2018